image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 123/TTr-UBND 15/12/2023 Tờ trình thông qua KH phát triển KT-XH năm 2024
Lượt xem: 212
Tải về
Số: 96/TTr - UBND 23/10/2023 Tờ trình phân loại xóm
Lượt xem: 46
Tải về
Số:26/TT-UBND 17/04/2023 Tờ trình về việc xét duyệt trợ cấp xã hội
Lượt xem: 67
Tải về
Số: 34 - TTr/ĐU 06/04/2023 Tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân Trong 2 nam thực hiện Chỉ thị số: 01 -CT/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 05 - CT/TW của Bộ chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 78
Tải về
Số: 33-TTr/ĐU 06/04/2023 Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể Trong 2 năm thực hiện kết luận số: 01 - KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Lượt xem: 122
Tải về
Tờ trình số: 31 - TTr/ĐU 07/03/2023 TỜ TRÌNH Hiệp y chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Nam
Lượt xem: 98
Tải về
Tờ trình số 29-TTr/ĐU 06/03/2023 TỜ TRÌNH đề nghị tặng Huy hiệu Đảng trước hạn đợt 19 tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
Số: 11/TTr-UBND 02/03/2023 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử Phó Chủ tịch UBND xã Hải Nam nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 156
Tải về
Số 114/TTr-UBND 20/12/2022 Tờ trình về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 nguồn ngân sách xã Hải Nam
Lượt xem: 86
Tải về
Số 113/TTr-UBND 20/12/2022 Tờ trình xin phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về
12

    Cơ quan chủ quản: Xã Hải Nam
    Địa chỉ: UBND xã Hải Nam
    Điện thoại:  
    Email: xahainam.hhu@namdinh.gov.vn
    Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã

    Thiết kế web: VNTP Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang