image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 182/QĐ-UBND 11/11/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định của UBND xã
Lượt xem: 27
Tải về
Số: ̉̀̉̀65/TB-UBND 06/10/2023 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III 2023 xã Hải Nam
Lượt xem: 34
Tải về
Số 09/KH-UBND 08/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về
Thông báo số:04/TB-UBND 06/01/2023 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cả năm 2022 xã Hải Nam
Lượt xem: 66
Tải về
Thông báo số: 03/TB-UBND 06/01/2023 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý IV/2022 xã Hải Nam
Lượt xem: 74
Tải về
Số 3685/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sán công năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về
Thống báo số: 73/TB-UBND 07/10/2022 THÔNG BÁO Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III/2022 xã Hải Nam
Lượt xem: 99
Tải về
Số: 3607/QĐ-UBND 08/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 113
Tải về
Số: 44/TB-UBND 08/07/2022 THÔNG BÁO Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2022 xã Hải Nam
Lượt xem: 117
Tải về
Số: 43/TB-UBND 08/07/2022 THÔNG BÁO Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II/2022 xã Hải Nam
Lượt xem: 115
Tải về
12

    Cơ quan chủ quản: Xã Hải Nam
    Địa chỉ: UBND xã Hải Nam
    Điện thoại:  
    Email: xahainam.hhu@namdinh.gov.vn
    Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã

    Thiết kế web: VNTP Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang