image banner
Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
Sáng ngày 05/9/2017, cùng với các trường trong cả nước, 3 cấp nhà trường Hải Nam long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 – 2018, Ngày hội đến trường của bé. Năm học 2016 – 2017 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, ủng hộ của hội đồng sư phạm nhà trường. Sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hải Hậu, 3 cấp nhà trường Hải Nam đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng

Tr​ường Mầm non: Tổng số toàn trường huy động được 484 cháu trong đó: Mẫu giáo 364/364= 100%, nhà trẻ 120/367= 32,7%; Tỷ lệ chuyên cần đạt 85% - 90%. Riêng MG 5 tuổi đạt 90% - 95%;  Tổng số cháu ăn tại trường đạt 100%.  Sức khỏe: Béo phì 13 trẻ chiếm 2,6%; SDD nhẹ cân 15 trẻ chiếm 3%; SDD thấp còi 29 trẻ chiếm 5,9%. Tham gia hội thi “Bé kể chuyện hát hay” cấp huyện đạt giải ba.Tổ chức “Ngày hội thể thao của bé và Hội chợ xuân” thành công rực rỡ. Trường đạt trường chuẩn “Xanh- sạch- đẹp- an toàn”.   

Xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn “Xanh- sạch- đẹp- an toàn”, nhà trường đã nhận được với số tiền ủng hộ của cán bộ công chức xã, của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các Hội đồng hương, hội học sinh, cán bộ và nhân dân trong xã là 115.850.000đồng, nhà trường còn nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh với 3 đợt vận động số tiền là 224.820.000 đồng, của tập thể cán bộ giáo viên 7.000.000 đồng. Ngoài ra các bậc phụ huynh còn ủng hộ nhiều cây ăn quả và nhiều cây hoa đẹp, mua sắm đầy đủ quần áo đồng phục, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cần thiết cho các cháu. Ủng hộ các lớp kinh phí để trang trí, kinh phí tổ chức ngày hội thể thao và Hội chợ xuân của bé thành công tốt đẹp. Trường đã được Sở GD cấp cho bộ thiết bị ngoài trời gồm 15 bộ nhỏ trị giá gần 250 triệu đồng được lắp đặt ở ba khu.Trường có 36 cán bộ, giáo viên, có 3 CBQL, 21 giáo viên chính thức, 12 giáo viên hợp đồng mùa vụ. Cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay đã có 22 đ/c tốt nghiệp CĐ, ĐH. Trường có ba khu, sân vườn rộng cần phải thay đổi rau và hoa theo mùa nên cán bộ và giáo viên phải chia các ô vườn theo lớp. Số giáo viên hợp đồng thời vụ còn nhiều, mức lương thấp, nhưng bằng lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề, các đồng chí giáo viên đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, yêu trường, yêu lớp góp phần xây dựng trường, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Năm học này Trường giữ vững danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 3 đ/c đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, “Lao động tiên tiến” cho 16 đ/c, 1 đ/c được UBND Tỉnh tặng bằng khen, Công đoàn được LĐLĐ Tỉnh tặng giấy khen và đã vươn lên xếp thứ 10/35 trường trong toàn huyện.

      Bước sang năm học 2017- 2018 Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, cá nhân, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ hơn nữa để trang trí sân, vườn, trong và ngoài lớp học để duy trì việc chăm sóc và bảo vệ cảnh quan của trường, giữ vững trường mầm non đạt chuẩn “Xanh- sạch- đẹp- an toàn”, giữ vững danh hiệu Trường Mầm non tiên tiến và đứng trong tốp đầu của huyện.

          Trường Tiểu học Hải Nam :

       * Việc huy động sỹ số học sinh đạt 100%. Đánh giá HS theo đúng Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT. Thi TDTT cấp huyện lần đầu tiên trường được xếp thứ Nhất /40 trường trong toàn huyện,có học sinh đạt giải Tỉnh. Các em còn tham gia ngày hội Mĩ Thuật dạy theo phương pháp Đan mạch trưng bày sản phẩm và Hội thi giao lưu phát triển năng lực học sinh Trải nhiệm-ứng dụng-Sáng tạo chủ đề là Sách theo cụm Miền đều đạt giải Nhất huyện. Toàn trường có 90 em đạt giải trong các cuộc giao lưu cấp huyện và cấp Tỉnh ( 20 giải Nhất; 10 giải Nhì; 25 giải Ba; 35 giải KK )

            Học sinh toàn trường đều chăm ngoan, nhiều em mạnh dạn, tự tin  trong học tập cũng như giao tiếp. Có 340 em được nhà trường tặng Giấy khen. Có 16/20 lớp đạt lớp Tiên tiên.           Tập thể sư phạm nhà trường mỗi thầy cô giáo đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tập thể cao, với tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, trong đó nhiều thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cã 2 thy c« ®­îc gi¸m ®èc S GD - §ào to tÆng giÊy khen, 5 thÇy c« ®¹t danh hiÖu ChiÕn sÜ thi ®ua, 23 thÇy c« ®¹t lao ®éng tiªn tiÕn. Tr­­êng ®· ®­îc Phòng Giáo dc xÕp thø 7/40 tr­êng trong huyÖn vµ ®­îc UBND TØnh tÆng b»ng khen.

         §­îc sù quan t©m cña §¶ng, H§ND, UBND x· c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, nhµ tr­êng ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn, ®Õn nay nhµ trưng ®· đưc UBND x· bµn giao nhµ 2 tÇng 8 phßng häc ®· chuyÓn häc sinh ë 2 khu lÎ vÒ khu trung t©m ®ã lµ niÒm vui lín ®èi víi c¸n bé, toµn thÓ nh©n d©n, thÇy c« ®Æc biÖt lµ c¸c em HS trong n¨m häc míi nµy.

Trường THCS: Công tác giáo dục đạo đức có chuyển biến tích cực, phần lớn các em học sinh chăm ngoan thực hiện tốt 5 điều Bác Hò dạy và Nội quy, Quy định của nhà trường. Không có học sinh vi phạm pháp luật và  mắc các tệ nạn xã hội. Chất lượng các bộ môn văn hóa được duy trì và phát triển vững chắc, thể hiện qua các kỳ kiểm tra do Phòng và Sở GD-ĐT tổ chức. Cả 3 cuộc thi nhà trường đều xếp từ thứ 3 – 5/ 38 trường trong toàn huyện. Thi học sinh giỏi cấp huyện, toàn đoàn xếp thứ 3/38 trường trong toàn huyện. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, môm nhà trường phụ trách xếp thứ 3/10 huyện, thành phố. Sáng kiến kinh nghiệm: đạt giải KK cấp tỉnh. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, sáng tạo Thanh thiếu niên: Cả 2 sản phẩm đạt giải Ba cấp tỉnh. Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: có 01 giáo viên dự thi và đạt giải Nhì cấp tỉnh. Thi học sinh giỏi TDTT: Xếp thứ 11/38 trường trong huyện.Cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh xếp thứ 1/38 trường trong huyện, đạt giải Ba cấp tỉnh và đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia. Học sinh thi đỗ vào THPT năm học 2017 – 2018 xếp thứ 9/39 trường trong toàn huyện. Tỷ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại là 264/266 em = 99,2%, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp là 94/94 em = 100%. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, đều đặn hàng tuần vào các đợt sơ, tổng kết và các ngày lễ lớn trong năm. Tổng kết phong trào thi đua toàn huyện, trường xếp chung  thứ 5/38 trường, được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu « Tập thể lao động xuất sắc ».

Năm học 2017 – 2018 được xá định là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Dưới sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Hải Hậu, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBNDxã, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh, cùng với sự đổi mới, sáng tạo của hội đồng sư phạm theo tinh thần kỷ cương nền nếp, dân chủ, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp GD-ĐT của các cấp nhà trường sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 « Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em». Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thầy và trò các cấp nhà trường Hải Nam quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua « Dậy tốt Học tốt » ngay từ đầu năm học, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, thân thiện. Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ sở xóm và cha mẹ học sinh ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Năm học 2017 – 2018 các cấp trường Hải Nam tiếp tục phát huy tốt thành tựu trường chuẩn quốc gia, trường chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội cũng như sự quan tâm và niềm tin của cán bộ, nhân dân trong xã. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng buổi lễ các đ/c đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà ngành Giáo dục xã nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm học 2016 – 2017, đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2017 – 2018 là năm học ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là 1 tấm gương tự học và sáng tạo”; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, thực hiện tốt chủ đề năm học “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. các thầy cô giáo cần không ngừng bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cách dạy hiệu quả và thiết thực. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp cho học sinh học tập, rèn luyện phát triển toàn diện. Các cháu học sinh cần nỗ lực, cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp thu tốt các kiến thức được truyền dạy, tạo hành trang vững vàng để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, những công dân tốt làm rạng danh cho gia đình, dòng họ và quê hương. Các bậc phụ huynh và toàn xã hội đã quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp Giáo dục của xã nhà, hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho con em chúng ta, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Công tác nuôi ăn bán trú của trường Tiểu học và Mầm non phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu phát triển cả thể lực và trí tuệ.

    Kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, với khí thế phấn khởi, tự tin, đổi mới hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học trước, ra sức thi đua dạy thật tốt. Chúc các chúa học sinh luôn chăm ngoan học giỏi,  chúc năm học 2017 -2018 thành công tốt đẹp./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 2 443
  • Tất cả: 213060