image banner
Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, Nghị quyết ĐH đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ xã Hải Nam lần thứ XXX Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiệm vụ công tác Hội trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Như là đại dịch covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của xã hội; Tuy vậy, chị em luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã luôn đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

anh tin bai

Chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp cùng với các chi hội tổ chức, thực hiện tốt Phong trào thi đua Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII; tổ chức thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022-2026 gắn với triển khai các hoạt động “Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam” và 3 khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, “Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” và các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ  XXVIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra. Xây dựng nội dung tiêu chí thi đua qua từng năm phù hợp với định hướng tiêu chí thi đua của Hội LHPN huyện đề ra và tổ chức ký giao ước thi đua với các chi hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Tập trung phát hiện và xây dựng các điển hình chi hội vững mạnh, tìm giải pháp giúp chi hội khó khăn, duy trì và phát triển các mô hình thu hút tập hợp hội viên. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội. Phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

anh tin bai

Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, BCH Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Nam lần thứ XXX trong điều kiện có những thuận lợi: kế thừa những thành tựu trong các nhiệm kỳ trước về kinh tế - xã hội; an ninh chính trị ổn định; đời sống nhân dân được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn nhất định: tình hình thời tiết và dịch bệnh hại vật nuôi, cây trồng diễn biến phức tạp; đặc biệt là đại dịch covid-19; dịch tả lợn Châu Phi quay trở lại, có phần làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Qua nửa nhiệm kỳ, triển khai thực hiện, phong trào và hoạt động công tác Hội của xã đã đạt được những kết quả như sau:

Chỉ tiêu 1: 100%  phụ  nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo, 80 % trở lên hộ cận nghèo được hỗ trợ vốn vay, kiến thức để phát triển kinh doanh. Hàng năm  tặng vật tư, con giống cho 2 hội viên  phụ  nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm, Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội chủ động rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; nắm cụ thể phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có địa chỉ và chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp, báo cáo tình hình thực tế về Hội LHPN xã.

* Kết quả hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội: Hội phụ nữ phụ trách 5 tổ vay vốn, đến nay tổng số hộ vay là 143 hộ; Tổng số dư nợ là: 6.794.600.000 đồng. Đến nay có 143 thành viên tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền là 234.407.000. đồng, đạt 100%. Các đồng chí tổ trưởng tổ TK và VV tuyên truyền hội viên được tiếp cận với nguồn vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế hộ gia đình, trả lãi đúng kỳ hạn.

* Kết quả hoạt động Quỹ TYM:  Công tác hoạt động quỹ TYM phối hợp điều hành chặt chẽ, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn và đôn đốc không có nợ quá hạn và vận động các thành viên tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Hội PN phụ trách 4 cụm: Trong đó có 68 thành viên, với tổng dư nợ là: 1.521.629.000 đồng. có 22 hộ gửi tiết kiệm với số tiền là: 451.964.537 đ. Quỹ tạo điều kiện để chị em có điều kiện đầu tư mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho thu nhập cao hơn, hướng tới làm giàu chính đáng. Các hoạt động của Hội đã giúp 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế địa phương đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp, đạt chỉ tiêu NQ đề ra.Duy các các loại hình hoạt động tham gia luyện tập bóng chuyền hơi nữ, các câu lạc bộ Dưỡng Sinh, Dân vũ thể thao thường xuyên tập luyện tại sân nhà văn hóa xóm, tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ trong xã và giao lưu với các xã lân cận. Đạt chỉ tiêu NQ đề ra.

Chỉ tiêu 2: Hàng năm hỗ trợ giới thiệu 01-02 doanh nghiệp nữ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, duy trì nghề truyền thống cho lao động nữ. Do không có nguồn ra nên việc tạo nghề cho chị em hội viên phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Nên không đạt chỉ tiêu.

           Chỉ tiêu 3: 100 % cán bộ Hội, 95% trở lên hội viên, phụ nữ được học tập, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức mọi mặt; 85% trở lên phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; 85% phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình được phát hiện. Hàng năm vận động hỗ trợ được 2-3 gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 có 3 sạch” để phát triển bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHPN xã đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền, về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của Hội, giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức mọi mặt, hỗ trợ kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái, tuyên truyền giáo dục 4 phẩm chất “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”, cụ thể: Năm 2021: 4 buổi,  năm 2022: 4 buổi,  năm 2023: 4 buổi. Các buổi tuyên truyền đã thu hút 100% cán bộ hội, trên 90% hội viên tham dự.

Hội LHPN xã luôn cập nhật, đưa tin bài về các hoạt động của Hội, phong trào của phụ nữ, viết bài viết tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử xã, đồng thời gửi báo cáo về Hội LHPN huyện. Đã có 30 tin, bài về ý nghĩa ngày Quốc tế 8/3, ngày thành lập Hội 20/10, ngày sinh nhật Bác 19/5 tuyên truyền, vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, BCH và các Chị em chi hội trưởng hưởng ứng và tham gia ngày chạy olampic,  biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tuyên truyền về BHYT,  về ngày gia đình Việt Nam 28/6 , về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm … Hội đã hoàn thành đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu 4: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. 100% chi hội duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Hội, 100% hội viên trong diện nộp hội phí theo quy định của Điều lệ Hội. Phấn đấu 85% trở lên hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 01 hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp hội viên tăng từ 5%; 100% chi hội xây dựng được nguồn quỹ Hội đạt từ 150.000 - 200.000 đồng/hội viên. Phấn đấu hàng năm có trên 80% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém. Hội LHPN xã luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt sát với tình hình thực tế tại chi hội nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội. 100% các chi hội tổ chức sinh hoạt định kỳ 04 lần/năm thu hút trên 85%  hội viên tham gia sinh hoạt. Đồng thời lồng nghép các nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm vào sinh hoạt theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn theo tổ, nhóm Zalo, facebook, trang fanpage; 9/9 chi hội đều có quỹ với tổng số tiền là trên 280 triệu đồng, bình quân quỹ từ 150.000đ/hội viên trở lên. xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể giúp cho các chi hội tổ chức sinh hoạt có hiệu quả trong tình mới, đã thu hút hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. 100% hội viên trong diện đóng hội phí đầy đủ theo Điều lệ Hội. 9/9 chi hội xây dựng được nguồn quỹ Hội đạt từ 150.000 đồng/hội viên. Đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu 5: Hàng năm phối kết hợp tham gia giám sát 01 vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới: Hội LHPN xã luôn coi trọng việc Giám sát, phản biện xã hội và đề xuất các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác được Hội LHPN xã Hải Nam thực hiện theo Quyết định 217-QÐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;  Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã phối kết hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tham giám sát: Năm 2021 giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm; năm 2022 giám sát thực hiện Nghị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn Quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; năm 2023 tham gia đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tiệc mừng, việc tang và các ngày lễ lớn tại địa phương. Ngoài ra Hội LHPN xã còn tham gia 4 buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND, như vậy đến cuối nhiệm kỳ, Hội sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Năm 2021 có ý kiến đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội về việc bảo vệ cảnh quang môi trường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.; năm 2022 tham gia ý kiến về nội dung Pháp  luật bảo vệ bà mẹ trẻ em đã được nhà nước ban hành nhằm bảo vệ bà mẹ trẻ em,  ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo luật phòng chống, bạo lực gia đình; năm 2023, các tầng lớp phụ nữ Xã Hải Nam đã tham gia góp ý về khó khăn trong sản xuất nông nghiệp với giá cả vật tư lên cao làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của hội viên phụ nữ.

Chỉ tiêu 6: 100% chi hội tuyên truyền vận động 90% hội viên phụ nữ thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tiệc mừng và việc tang: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt Hướng dẫn số 70 ngày 18/5/2022 của UBND huyện Hải Hậu về thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay cán bộ, hội viên tại 9/9 chi hội đã thực hiện tốt và đi vào nề nếp: làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần, thực hiện tốt việc luôn chuyển vòng hoa, các đám tang do gia đình nhà héo chuẩn bị và được luôn chuyển khi viếng. Đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu 7: Phấn đấu 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: Hướng dẫn 100% hộ gia đình hội viên sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Chỉ tiêu 8: 100% chi hội duy trì nề nếp dọn vệ sinh môi trường theo tháng. Đảm nhận xây dựng và duy trì “ Tuyến đường xanh- sạch – đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”; trồng và chăm sóc các loại hoa trên các bồn hoa ở các chi hội. Phấn đẩu 80 % hộ gia đình trở lên thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Tuyên truyền vận động hội viên tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đẩu tỷ lệ tham gia thẻ BHYT đạt 96%. Để góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã, Hội liên hiệp phụ nữ xã đã tuyên truyền, vận động 100% chi hội duy trì nề nếp dọn vệ sinh môi trường định kỳ vào một ngày trong tháng, thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch, phân loại rác thải tại hộ, có hố xử lý rác thải mềm, thu gom rác thải đúng quy địnhTuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân  phân loại xử lý rác thải vô cơ, rác hữu cơ ngay tại nhà“Xử lý rác thải tại nguồn” theo mô hình có nắp đậy. 100% gia đình hội viên, phụ nữ đã phân loại rác thải theo đúng quy định. Vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Vận động duy trì các nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” trong nửa nhiệm kỳ đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cùng nhân dân mua thẻ BHYT góp phần đạt 96% trở lên tỷ lệ bao phủ toàn xã (tính đến ngày 30/6/2023). Để góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của xã, Hội LHPN xã đã tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ duy trì nề nếp dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng vào ngày cuối tháng và những ngày lễ trọng đại. Có 3 tuyến đường được công nhận “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. 13/13 chi hội nhận chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu và duy trì dọn vệ sinh môi trường, đường dong, ngõ xóm, khuôn viên gia đình theo định kỳ. Thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch, Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc các bồn hoa. Hội phụ nữ xã trồng hơn 2000 cây chuỗi ngọc vào tuyến đường hoa kiểu mâu và 1500 cây đơn tại tuyến đương hoa kiểu mẫu. BCH hội hội duy trì làm vệ sinh, cắt tỉa đường hoa kiểu mẫu. Các chi hội thi đua trồng bổ sung cây hoa có tính bền vững ở chi hội như năm 2021 chi hộ 5 trồng  hơn 2000 gốc cây chuỗi ngọc, chi hội 4 trồng 200 gốc đơn tại bồn hoa ở xóm. Năm 2023 chi hội 3 trồng 230 gốc đơn, chi hội 9 trồng 80 cây cau..... Hội tuyên truyền hội viên Phụ nữ tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Vận động duy trì 18 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” Mỗi năm Hội phụ nữ tuyên truyền được trên 300 thẻ Bảo hiểm. Vận động duy trì các nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” trong nửa nhiệm kỳ đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cùng nhân dân mua thẻ BHYT góp phần đạt 96% trở lên tỷ lệ bao phủ toàn xã (tính đến ngày 30/6/2023). Tuyên truyền, vận động 100% chi hội duy trì nề nếp dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng, thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch, phân loại rác thải tại hộ, có hố xử lý rác thải mềm, thu gom rác thải đúng quy định. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân  phân loại rác thải vô cơ, rác hữu cơ ngay tại nhà“Xử lý rác thải tại nguồn” theo mô hình có nắp đậy. 1686/1686 gia đình hội viên phụ nữ đã phân loại rác thải theo đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chỉ tiêu 9: Hàng năm vận động, hỗ trợ 90% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 có 3 sạch”. 100% chi hội duy trì mô hình “mô hình 5 có, 3 sạch”.  Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hội LHPN xã giữu vững là đơn vị Xuất sắc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 Nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 15/KH-BTV ngày 11/8/2022  Ban thường vụ Hội LHPN huyện về chỉ đạo thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” Hội LHPN xã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” tại chi hội 3 vào dịp 20/10 năm 2022. tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tiêu chí mới, đến ngày 8/3/2023 đã có 9/9 chi hội ra mắt mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”. Phân công ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã tiến hành khảo sát, rà soát từng hộ gia đình theo 8 tiêu chí của mô hình. Thiết thực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn năm 2021- 2025; Kế hoạch số 14/KH-BTV ngày 25/5/2022 của BTV Hội LHPN huyện Hải Hậu  về việc triển khai Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” giai đoạn 2022 - 2026”. Cụ thể hóa bằng việc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Hội LHPN xã đãng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. 8/9 chi hội ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ thể dục thể thao. Các câu lạc hộ hoạt động đều đặn vào buổi tối tại các nhà văn hóa xóm tạo nên khí thể vui tươi phấn khởi của các chị em phụ nữ ở cơ sở. Chỉ tiêu số 9 đã đạt theo Nghị quyết đề ra.

Chỉ tiêu 10: Tổ chức tập huấn công nghệ ứng dụng thông tin cho cán bộ chi hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 20-30% cán bộ chi hội sử dụng các phần mềm cơ bản trong công tác Hội. Ngày 26 tháng 4 năm 2022 BCH, chi trưởng Hội LHPN xã Hải Nam đã được dự hội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu PN toàn Quốc lần thứ XIII. Thực hiện Quyết định số 1283/QĐ-ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam và giấy triệu tập của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hải Hậu Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ chi trưởng phụ nữ. Năm 2021 có 100% BCH chi trưởng đã cài ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh sử dụng thành thạo, triển khai nội dung, nhiệm vụ của Hội trong các kỳ sinh hoạt Hội và chia sẻ trên trang facebook, Zalo, fanpage của Hội LHPN xã; năm 2022 hội viên phụ nữ tham gia khóa học online “Phụ nữ tự tin làm kinh tế”, ngày 24/4/2022 hội viên phụ nữ đăng ký mã dự thưởng trên ứng dụng zalo xem buổi live Stream Fanpage “Bí quyết nuôi con năng động” trên ứng dụng Facebook. Đến nay đã có 1 buổi tập huấn về ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, 2 buổi tập huấn trực tuyến về công nghệ số cho BCH, chi trưởng, 9/9 chi trưởng chi hội phụ nữ là thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng 100% BCH, chi hội trưởng biết sử dụng máy điện thoại thông minh, tuyên truyền nhiệm vụ của Hội cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương tại các kỳ sinh hoạt tại nhà văn hóa xóm và theo tổ, nhóm nhỏ, nhóm Zalo trên fanpage. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết.

Đánh giá kết quả thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXII:

Việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng CNTT”; “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”; “Phát huy nội lực, sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

+ Khâu đột phá 1: Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

+ Khâu dột phá 2: Tập trung xây dựng hội cơ sở vững mạnh:

+ Khâu đột phá 3: Phát huy nội lực sáng tạo của phụ nữ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh:

 Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, các Cuộc vận động, các đợt thi đua hàng năm và công tác thi đua khen thưởng: Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII đã phát động phong trào Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hai khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. được triển khai cụ thể qua các chủ đề của năm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào, chọn chi hội 1 để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm triển khai sâu rộng tới toàn thể các chi hội. Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, chỉ đạo 100% các chi, tổ chức cho chị em học tập, thảo luận nội dung và đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của mô hình xây dựng gia đình “5 có 3 sạch”. Xây dựng các điển hình tiên tiến ngay từ đầu năm.Vào dịp 20/10 tiến hành bình xét thi đua và đưa ra các điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng, biểu dương. Phong trào thi đua đã được triển khai, đến nay đã đi sâu vào các tầng lớp phụ nữ và được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ. 100% cán bộ Hội, 85% trở lên hội viên, phụ nữ được học tập nội dung các chuyên đề từng năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, năm 2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”; gắn với thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra. Từ Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, các tầng lớp phụ nữ toàn đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững. Với mức ủng hộ từ 5.000 đồng trở lên xây dựng “Quỹ phụ nữ nghèo”, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ. Hàng năm, phát động toàn thể cán bộ hội viên gửi tin nhắn ủng hộ phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ngoài việc tham gia nhắn tin, BCH Hội LHPN xã hàng năm ủng hộ 400.000 đồng tiền mặt về Hội LHPN huyện để nộp về tỉnh Hội. Năm 2021,2022 do dịch bệnh co vid 19 Hội đã vận động phát hơn 3000 khẩu trang tại các điểm cầu chợ Trung Thành, Trạm y tế xã và cổng trường học.

Hưởng ứng Chương trình “ Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội và Hội LHPN các cấp phát động. Năm 2023 Hội LHPN xã nhận đỡ đầu cho 1 trẻ mồ côi cha là cháu Trần Minh Quân xóm 9,  tặng cho  cháu mỗi tháng 300.000 đồng vào ngày đầu tháng, BTV hội đến trao quà tại gia đình. Để góp phần thực hiện tốt Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” công tác hỗ trợ, chăm lo cho đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo Hội LHPN xã đã tích cực vận động nhiều nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và từ chính hội viên, phụ nữ để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh tật, già yếu vào dịp kỷ niệm 20/10 hoặc dịp tết Nguyên Đán. . Năm 2021 tặng 10 chiếc chăn bông cho 10 hội viên PN có hoàn cảnh khó khăn với chương trình tặng “ Chăn ấm mùa đông” và 6 xuất quà tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.200.000 đồng. Năm 2022 hỗ trợ hội viên phụ nữ không may bị f0 Hội tặng 9 hội viên mỗi hội viên 1 thùng sữa đậu nành với tổng số tiền là: 1.260.000 đồng, dịp 27/7 ngày Thương binh liệt sỹ Hội trao quà cho 3 trường hợp là vợ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 900.000 đồng, tặng 6 xuất quà cho 6 hội viên pn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1.200.000 đồng nhân dịp tết Nguyên Đán 2022.  Năm 2023 nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 Hội PN đã trao 9 xuất qùa cho Chị em hội viên không may mắc bênh hiểm nghèo với số tiền là 900.000 đồng BTV hội trao trực tiếp tại hộ gia đình.

 Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Căn cứ ch­ương trình công tác năm. Hàng năm Hội LHPN xã đã  xây dựng kế hoạch, quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ 13, khóa XII cho BCH, chi trưởng vào ngày giao ban hàng tháng; triển khai tới cán bộ, hội viên, phụ nữ, thành viên các CLB dân vũ, CLB Dưỡng sinh tại sân tập, sân biểu diễn giao lưu giữa các CLB trên toàn xã và triển khai trong các kỳ sinh hoạt chi hội. Triển khai, học tập Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam định phát triển toàn diện”; tổ chức thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022-2026 gắn với triển khai các hoạt động “Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam” và 3 khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, “Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” triển khai trong các kỳ sinh hoạt Hội và chia sẻ trên trang facebook, Zalo, fanpage của Hội LHPN xã.

2.5.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường Xuyên.

Hàng năm Ban thường vụ Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội và BTV Hội LHPN xã; triển khai chủ đề năm gắn với thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra. Năm 2021 có 1.683 hội viên, năm 2022: 1.688 năm 2023: 1.686 HV đến nay tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 83,7%.

Xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai tại các chi hội đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, linh hoạt theo tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức mọi mặt cho cho hội viên, phụ nữ dịp sinh hoạt 08/3 cán bộ hội viên, phụ nữ, hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài”; do TW Hội phát động Hội LHPN xã đã phát động mặc áo dài trong buổi sinh hoạt, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc, tham gia các hoạt động do Hội cấp trên phát động; triển khai các hoạt động trong các nhóm, tổ, các CLB Dân vũ thể thao, CLB Dưỡng sinh. 100%  chi hội tổ chức sinh hoạt với các nội dung: tuyên truyền, học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam định phát triển toàn diện”, Nghị quyết Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ 13; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII Và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Xuân Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, phòng chống buôn bán hàng cấm, hàng giả và nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước tình hình hoạt động của các tôn giáo, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc cho trên 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Thực hiện Quyết định số 1283/QĐ-ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam và giấy triệu tập của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hải Hậu Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ chi trưởng phụ nữ. Ngày 17/5/2023, 9 đồng chí chi trưởng, Chủ tịch Hội và PCT Hội LHPN xã Hải Nam đã có mặt đủ tại nhà Văn hóa xã Hải Hưng dự hội nghị tập huấn do BTV Hội LHPN huyện tổ chức.

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Xây dựng kế hoạch triển khai tại các chi hội đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền: 7 chi hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện PTTĐ Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tại các buổi sinh hoạt các CLB, các buổi tập Dân vũ thể thao, tập dưỡng sinh 100% chi hội lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” “mô hình 5 có, 3 sạch”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân  phân loại rác thải vô cơ, rác hữu cơ ngay tại nhà“Xử lý rác thải tại nguồn” theo mô hình có nắp đậy; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ vì phụ nữ nghèo, Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, ủng hộ, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chương trình Mẹ đỡ đầu” vào nội dung sinh hoạt để tuyên truyền trên nhóm Zalo. facebook trên trang fanpage và trực tiếp tại sân tập Dân vũ thể thao, CLB gia đình hạnh phúc, CLB Dân vũ, CLB Dưỡng sinh. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Hội đã giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực trong thực hiện các phong trào thi đua có đóng góp trong phong trào phụ nữ và trên các lĩnh vực, hàng tháng gửi về Hội LHPN huyện. Kịp thời biểu dương để động viên và nhân rộng điển hình trong dân cư thôn xóm.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện công văn số: 34 ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hải Hậu “Về việc phát động tập luyện môn bóng Chuyền hơi và Dân vũ thể thao”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên, phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Năm 2022 Hội PN xã Hải Nam tham gia đội Bóng chuyền hơi nữ thi đấu tại Huyện vào dịp 19/8. Tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ  thực hiện tốt 8 tiêu chí của mô hình 5 có, 3 sạch”; mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”. Duy trì các hoạt động của mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Dọn vệ sinh môi trường đường dong, ngõ xóm, khuân viên gia đình.

        Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện PTTĐ “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với các hoạt động thiết thực, và phát hiện nhân rộng các gương điển hình, cách làm hay sáng tạo. Kịp thời biểu dương để động viên và nhân rộng điển hình trong toàn xã.

        Hội LHPN xã đã phát động và hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài”; hưởng ứng chương trình“Mẹ đỡ đầu”,“Đồng hành cùng phụ nữ Biên Cương”, tham gia các cuộc thi do TW Hội phát động. được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ nhiệt tình tham gia. Góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc, tham gia các hoạt động do Hội cấp trên phát động; triển khai các hoạt động trong các CLB Dân vũ thể thao, CLB Dưỡng sinh, CLB Bóng chuyền hơi nữ….lồng ghép nói chuyện, học tập Nghị quyết, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 100% chi hội tổ chức sinh hoạt với các nội dung: tuyên truyền, học tập, Nghị quyết Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII Và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, phòng chống buôn bán hàng cấm, hàng giả và nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước tình hình hoạt động của các tôn giáo, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luất đất đai cho trên 90% cán bộ, hội viên, PN.

Năm 2023 nhân dịp Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp Ban Dân số xã  cùng nhà trường THCS tuyên truyền giáo dục cho các em học sinh vị thành  niên về sức khỏe sinh sản vị thành niên với chủ đề chăm sóc sức khỏe tình dục vị thành niên.

         Tại các chi hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện PTTĐ “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tại các buổi sinh hoạt các CLB, các buổi tập Dân vũ thể thao, tập dưỡng sinh 100% chi hội lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,“ mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” “mô hình 5 có, 3 sạch”.Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân  phân loại rác thải vô cơ, rác hữu cơ ngay tại nhà“Xử lý rác thải tại nguồn” theo mô hình có nắp đậy; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ vì phụ nữ nghèo, ủng hộ, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi vào nội dung sinh hoạt để tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt, nhóm Zalo. facebook trên trang fanpage và trực tiếp tại sân tập Dân vũ thể thao, CLB gia đình hạnh phúc, CLB bóng chuyền hơi nữ, CLB Dưỡng sinh. Cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn xã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Hội đã giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực trong thực hiện các phong trào thi đua có đóng góp trong phong trào phụ nữ và trên các lĩnh vực, hàng tháng gửi về Hội LHPN huyện.

          Dịp 8/3, 20/10 hàng năm Hội PN xã tổ chức kỷ niệm giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, giao lưu câu lạc bộ Dân vũ 9/9 chi hội, giao lưu Bóng chuyền hơi nữ tại nhà văn hóa xã gắn với hoạt động truyền thông chuyên đề “Vai trò của PN tham gia bảo vệ môi trường, chủ động phân loại rác thải từ gia đình” “Phòng chống tệ nạn xã hội”,  “Phụ nữ tiên phong thực hành nông nghiệp sinh thái”; chuyên đề Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “An toàn- Trách nhiệm- Thịnh vượng và Bình đẳng” thu hút gần 2000 lượt hội viên tham gia.

        Dịp 19/5, 9/9 chi hội tổ chức sinh hoạt quý II, tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua BHYT góp phần bao phủ tỷ lệ BHYT toàn dân.

        Kết hợp với Ban DS-KHHGĐ tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong diện về khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí và tư vấn thực hiện các biện pháp trách thai an toàn hiệu quả.

         Duy trì hoạt động 20 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khoẻ gia đình Trong nửa nhiệm kỳ Hội đã vận động và tuyên truyền nhân dân mua thẻ BHYT đạt 95% trở lên. 

        Duy trì các nhóm làm nghề, 3 cơ sở may công nghiệp tạo công ăn việc làm cho 150 hội viên phụ nữ cho thu nhập bình quân 4-5 triệuđ/người/tháng góp phần tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình.

        Phong trào phát triển kinh tế gia đình ngày càng đi lên, có nhiều chị làm kinh tế giỏi, mạnh dạn đầu tư có hiệu quả như trong chăn nuôi, trồng màu, trồng cây ăn quả và phát triển các ngành nghề khác đem lại thu nhập cao. Các hoạt động của Hội đã giúp các hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống góp phát triển kinh tế địa phương.

         Công tác vận động, hỗ trợ xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em được tập trung chỉ đạo, triển khai theo hướng vừa đề xuất tạo cơ chế, chính sách, mở rộng huy động nguồn lực xã hội, vừa truyền thông thay đổi hành vi, nhất là Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” với các hình thức tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy, chăm sóc trẻ em. Các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, dịch vụ chăm sóc trẻ em an toàn… được nhân rộng và phát huy hiệu quả .

      Phối kết hợp cùng công an xã, Đoàn Thanh niên, tổ chức hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điển tử mức 1, mức 2 cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân trên địa bàn xã cả ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật và vào buổi tối các ngày trong tuần. Phối hợp tuyên tuyền, vận động thanh niên đi sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự trong năm; tổ chức gặp gỡ động viên, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021, 2022, 2023 với tổng số tiền 2000 triệu đồng.

Vận động duy trì 20 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân mua  thẻ BHYT góp phần đạt 95% trở lên tỷ lệ bao phủ toàn xã.

 Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hộ; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới:

            Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình theo năm để tuyên truyền và thực hiện tại các chi hội PN. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội và BTV Hội LHPN xã; tiếp tục triển khai, học tập, Nghị quyết Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết chuyên đề  của Đảng bộ huyện khóa XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Nam khóa XXX tuyên truyền, vận động, học tập, nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong các kỳ sinh hoạt tại chi hội, sinh hoạt

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới: Phối kết hợp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị và  giám sát việc thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật đất đai. Hội còn tham gia đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tiệc mừng, việc tang và các ngày lễ lớn tại địa phương. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em trong toàn xã bằng việc giám sát uống Vitamima, tiêm phòng uốn ván cho các bà mẹ đang mang thai và trẻ em trong độ tuổi vào ngày 25 hàng tháng đạt kết quả cao.

Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới: Trong nhiệm kỳ Hội đã tham mưu, giới thiệu 3 phụ nữ ưu tú để Cấp ủy Đảng xem xét cho đi học lớp cảm tình Đảng. làm hồ sơ xét duyệt kết nạp. Tham mưu đề xuất chính sách về nguồn cán bộ nữ, công tác đào tạo bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ nữ

 Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên:

Hội LHPN xã xác định nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với kiện toàn tổ chức Hội. Ngay từ đầu năm hội đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm tới các chi hội. Duy trì nề nếp quy chế hoạt động của BCH, tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác hàng tháng, Ban thường vụ trực tiếp, lên lịch kiểm tra đồng thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức triển khai nhiệm vụ của từng chi hội, từ đó tìm ra phương án tháo gỡ. Hàng năm đều xây dựng 01 chi hội điển hình vững mạnh toàn diện và có kế hoạch giúp đỡ chi có khó khăn để chuyển biến hơn năm trước. Hàng năm cán bộ chi hội đều tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Hội LHPN huyện tổ chức. Hội LHPN xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, cách vào sổ sách, biểu mẫu và trình bày báo cáo cho cán bộ từ BCH phụ nữ xã đến chi hội trưởng các chi hội. 9/9 chi hội thực hiện việc thu, nộp hội phí theo quy định và hướng dẫn của Hội cấp trên, chi hội chủ động xây dựng nguồn quỹ hội đảm bảo cho các hoạt động. Trong 3 năm qua, số hội phí các chi hội tham gia nộp về xã và huyện theo đúng chỉ tiêu cấp trên đề ra. Duy trì sinh hoạt chi hội theo điều lệ 4 kỳ/năm đúng quy định. Đổi mới nội dung, hình thức, hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của  từng chi hội, có kế hoạch giúp các chi hội có khó khăn. Đồng thời lồng ghép các nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm vào sinh hoạt theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn theo tổ, nhóm Zalo, facebook, trang fanpage; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể giúp cho các chi hội tổ chức sinh hoạt có hiệu quả trong tình mới, đã thu hút hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. 100% hội viên trong diện đóng hội phí đầy đủ theo Điều lệ Hội. Xếp loại thi đua hàng năm giữa các chi hội, có:   8/9  chi hội đạt vững mạnh (chiếm 88,8%); 1/9 chi hội đạt khá (chiếm 11 %) không có chi hội yếu kém.

 Kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm

Ngay từ đầu năm, BTV Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 với 9 chi hội, triển khai tới 100% các chi hội tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Hải Hậu lần thứ XXII, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2021-2026.Nhiệm kỳ 2021-2026 Hội LHPN xã  Hải Nam thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” với nội hàm phát triển hơn so với CVĐ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, chọn xây dựng mô hình điểm tại chi hội 3 dịp 20/10/2022. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các tiêu chí mới “5 có” đó là: Có ngôi nhà an toàn, Có sinh kế bền vững, Có sức khỏe, Có kiến thức, Có nếp sống văn hóa; 3 sach: Sạch nhà, Sạch Bếp, Sạch ngõ.  Đến nay Hội LHPN xã phát động nhân rộng mô hình tại 9 chi hội thực hiện có hiệu quả. BTV Hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, hướng các hoạt động về các chi hội. Dịp 8/3 Hội PN xã tổ chức đồng diễn dân vũ và giao lưu bóng chuyền hơi nữ tại UBND xã. Có 9/9 câu lạc bộ Dân vũ  giao lưu với khí thế vui tươi phấn khởi tạo thêm niềm tin yêu cho cán bộ và hội viên phụ nữ trong toàn xã. Hướng dẫn 9/9  chi hội tổ chức sinh hoạt dịp 8/3; phát động chủ đề năm tới toàn thể hội viên phụ nữ;  tuyên tuyền về phòng chống dịch bệnh, , duy trì công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ. Phát động 9/9 chi hội làm tổng vệ sinh và chăm sóc các bồn hoa tại cơ sở, phát quang bụi rậm, phun thuốc khử trùng tại nơi công cộng và hộ gia đình, phòng ngừa dịch covid 19, dịch sốt xuất huyết và các bênh đầu mùa hè. Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, giữ gìn vệ sinh môi trường sáng xanh sạch đẹp.

Hội PN xã kết hợp với các ban ngành đoàn thể viết tin bài trên hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Hội cấp trên đến toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân, chủ động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới cán bộ hội viên trong toàn xã.  Hướng tới xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, Hội tập trung triển khai cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai sáng tạo trong thực tiễn đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội tiếp tục tuyên truyền hội viên thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ’’, tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện mô hình ‘‘5 có, 3 sạch’’(5 có gồm: Có ngôi nhà an toàn, Có sinh kế bền vững, Có sức khỏe, Có kiến thức, Có nếp sống văn hóa; 3 sạch: Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch ngõ); xây dựng kế hoạch giúp đỡ từ 2 hộ gia đình trở lên. Duy trì hoạt động mô hình ‘‘Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch’’ gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết “tương thân, tương ái” của dân tộc, nhằm chăm lo Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Dịp tết Nguyên đán Hội PN xã và các chi hội thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 3.000.000đ.  Hội PN xã cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức gặp gỡ, động viên và tặng quà cho 17 thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền là 1.600.000đ. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách nhân dịp Dịp mùng 8/3 vận động hội viên ủng hộ quỹ “Vì phụ nữ nghèo” với số tiền là 8.430.000đ, quỹ học bổng Hoàng Ngân là 3.372.000 đ, PN Biên Cương là: 400.000đ.           Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Huyện Hải Hậu về chương trình “Mẹ đỡ đầu”, được sự nhất trí của BTV Đảng ủy xã Hải Nam. BTV hội LHPN xã xây dựng kế hoạch nhận đỡ đầu cháu Trần Minh Quân xóm 9 với mỗi tháng trao tặng 300.000 đồng tại gia đình để động viên giúp đỡ cháu vươn lên trong học tập. Kết hợp với Ban DS-KHHGĐ tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt 1 năm 2023 vào 2 ngày 17 và 18/1/2023. Tuyên truyền chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả. Trong 2 ngày vận động hơn 100 chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đi thực hiện các biện pháp tránh thai và khám sức khỏe định kỳ đạt hiệu quả. Kết hợp với BHXH huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia mưa thẻ BHYT và BHXH. Kết quả các chi hội đã mua được 92 thẻ BHYT.Ngay từ đầu năm, Hội phụ nữ xã tổ chức rà soát 29 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Trong đó có 29  hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ  và 25 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, Hội đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Hội giúp về kiến thức và hỗ trợ cho vay vốn Ngân hàng chính sách theo đúng đối tượng.

           Thực hiện đề án “chuyển đổi số” của Chính phủ và thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH-CAH-ĐTN-HPN giữa Hội PN, công an, đoàn thanh niên Huyện. BTV Hội PN xã phân công từng thành viên trực tiếp phối hợp triển khai tuyên truyền tham gia và cài đặt định danh điện tử VNeID cho hội viên và người dân tại ủy ban xã và cơ sở xóm.Công tác vận động, hỗ trợ xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em được tập trung chỉ đạo, triển khai theo hướng vừa đề xuất tạo cơ chế, chính sách, mở rộng huy động nguồn lực xã hội, vừa truyền thông thay đổi hành vi, nhất là Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” với các hình thức tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy, chăm sóc trẻ em.

Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế.

 Trong 6 tháng đầu năm 2023 Hội  cùng với BTV luôn bám sát sự chi đạo của Ban thường vụ Hội LHPN Huyện và  BTV Đảng ủy xã, căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ tới các chi hội. Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp thành các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm, trở thành hoạt động sôi nổi, hiệu quả, lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ. Thực hiện đúng phuơng châm “Xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”. Phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN xã tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Trên cơ sở chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm của Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng quỹ và trao học bổng Hoàng Ngân, xây dựng quỹ vì phụ nữ nghèo để giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động phụ nữ mua thẻ BHYT tự nguyện, triển khai có hiệu quả nguồn vốn quỹ TYM. Thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ và lắp đặt nắp đậy hố xử lý rác thải tại hộ gia đình đến nay nâng tổng số hội viên lên 1.686 hội viên đạt 83,8%. 9/9  chi hội duy trì thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, khai thác các nguồn vốn, các hoạt động giảm nghèo. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm, có 3 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, 9 CLB Dân vũ. Có 20  nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khoẻ gia đình” với 240 thành viên. Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ được diễn ra sôi động trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội LHPN huyện và Ban thường vụ Đảng ủy, Hội phụ nữ xã căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ tới các chi hội. Cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ xã và của cấp trên thành các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm, trở thành hoạt động sôi nổi, hiệu quả, lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ.

 Đạt được kết quả trên là do Hội luôn được sự quan tâm hướng dẫn của Ban thường vụ Hội LHPN huyện và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy; sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền và phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy chi bộ xóm; sự hưởng ứng tích cực nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã. Hội đã hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 2 540
  • Tất cả: 231434