image banner
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.Ngày 20/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2023.Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần văn Hiên-Quyền Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ công chức xã, Ban giám hiệu 3 nhà trường, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm,Trưởng ban công tác mặt trận. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7,triển khai  nhiệm vụ tháng 8/2023 với những nội dung chủ yếu sau:

   Về kết qủa thực hiện nhiệm vụ tháng 7: Công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  theo chuyên đề năm 2023 về Xây dựng văn hóa, con người Nam định phát triển toàn diện; Quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận số 21 BCH  trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và sử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. BCH Đảng bộ, các Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt đúng quy định, thảo luận thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, đề ra nghị quyết sát đúng để tổ chức thực hiện.Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp nhận quyết định của BTV Huyện ủy bổ nhiệm Đ/c phó bí thư thường trực Đảng ủy giữ chức quyền bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thay Đ/c bí thư Đảng ủy nghỉ công tác theo chế độ BHXH. Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị-XH và nhân dân địa phương; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện kế hoạch tháng 7; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 8/2023.

       MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt vài trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng NTM kiểu mẫu; Triển khai các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 ngày TBLS( 27/7/1947-27/7/2023). MTTQ phát động cuộc vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền 68.845.000 đồng. Các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

       Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

       Tập trung chỉ đạo điều hành nước hợp lý phục vụ làm đất, triển khai gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 15/7, kịp thời chuyển trọng tâm sang dặm tỉa và chăm sóc đợt 1.Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

       Tiếp tục ổn định công tác thu - chi Ngân sách xã. Thanh toán chi trả theo kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phối hợp với Ban giải phóng mặt Huyện thực hiện các bước trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường mới Nam định-Lạc quần và đường bộ ven biển, thuộc địa bàn xóm 9; thực hiện nghiêm túc kết luận số 43 của tỉnh uỷ và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về công tác quản lý đất đai; rà soát, bổ sung vật tư, phương tiện, lực lượng để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.    

    Công tác văn hóa thông tin: Tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trọng tâm là công tác chỉ đạo Sx nông nghiệp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh và thực hiện đề án 06 của chính phủ về chương trình chuyển đổi số Quốc gia  

    Về Y tế - Giáo dục:Ổn định nề nếp trực trạm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Theo dõi diễn biến dịch bệnh tại địa phương và thực hiện các chương trình Y tế dự phòng tại địa phương. Các nhà trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động cho học sinh trong dịp nghỉ hè.

    Tình hình ANTT ổn định. Ban công an tiếp tục  triển khai kế hoạch hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn xã năm 2023. Ban chỉ huy quân sự phối hợp thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự địa phương; thường xuyên kiểm tra, bảo vệ vũ khí, khí tài và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ sẵn sàngchiếnđấu.                                                                                                                                                                

    Nhiệm vụ tháng 8: Hội nghị thống nhất triển khai thực hiện tốt những nội dung cơ bản như sau:

     Công tác Đảng: Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế xã hội của địa phương. Trọng tâm là công tác chỉ đạo Sx nông nghiệp; Công tác đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS 27/7/2023 và tổ chức ngày hội VHTT truyền thống chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2023. Công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về xây dựng văn hóa, con người Nam định phát triển toàn diện; Thực hiện nghiêm kết luận số 21 của BCH trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và sử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến,tự chuyển hóa; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả một cách toàn diện theo yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

      Công tác tổ chức: Tiếp tục rà soát, bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ Từ xã tới các xóm nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; Thực hiện quy trình đề nghị bổ sung các chức danh chủ chốt của Đảng và chính quyền. Tiếp tục duy trì tốt nề nếp và chất lượng sinh hoạt đảng theo quy chế, đặc biệt là các nội dung sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định 1178 của BCH đảng bộ tỉnh Nam định, đồng thời tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát  tháng 8/ 2023.

      Công tác MTTQ và các đoàn thể: Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9; Tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đăng ký trong xây dựng NTM kiểu mẫu; tổng hợp ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2023. Các đoàn thể chính trị- xã hội củng cố tốt tổ chức, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của hội viên, thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ảnh với Đảng với chính quyền, phối hợp làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính tri của địa phương. Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội: Tập trung chỉ đạo điều tiết nước hợp lý, chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục cân đối thu chi ngân sách theo kế hoạch, tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung kinh phí cho công tác xây dựng NTM và cải tạo nâng cấp 1 số công trình phụ trợ trường tiểu học theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; Thường xuyên vệ sinh, tu sửa nhà truyền thống và nghĩa trang liệt sỹ; Xây dựng  kế hoạch tài chính cải tạo tuyến đường từ cầu Vân Nam đến cầu ông Đắc xóm 3. Thực hiện nghiêm túc kết luận 43 của BCH đảng bộ tỉnh và nghị quyết chuyên đề của BCH đảng bộ xã khóa 30 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; Vận động nhân dân hiến đất để mở rộng mặt đường và đóng góp kinh phí xây kè bờ sông từ cầu ông Hiển đến cầu ông Đắc xốm 3. Thực hiện tốt phương án giải phóng mặt bằng thuộc xóm 9.  Thường xuyên kiểm tra sử lí các vi phạm ,lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải toả,vệ sinh sông cấp 2,máng cấp 3 đảm bảo tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất; Kiểm tra các tuyến đê,bối, cống dự án vùng đồng tôm, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Về văn hoá thông tin:Tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền trên  hệ thống truyền thanh các xóm, trọng tâm là công tác chỉ đạo Sx nông nghiệp, công tác xây dựng NTM kiểu mẫu, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tổ chức thành công ngày hội VHVNTDTT truyền thống tại địa phương, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung tham gia  hội diễn và thi đấu tại Huyện. Thường xuyên kiểm tra, tu sửa hệ thống truyền thanh, vận động các xóm đấu nối đường truyền thanh xóm sau sáp nhập và nâng cấp, tu bổ các thiết chế nhà văn hóa xóm. Trạm Y tế duy trì nghiêm túc chế độ trực trạm, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, tham mưu với Ban chỉ đạo có biện pháp phòng chống kịp thời; thực hiện tốt các chương trình y tế dự phòng trong năm. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình TBLS và tổ chức thắp nến tri ân các liệt sỹ vào ngày 26/7/2023. Các trường học tiếp tục phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động hè cho học sinh,sinh viên, tích cực tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời có kế hoạch bảo vệ tài sản của nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023-2024. Ban công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo đảm ANTT; sử lý nghiêm các trường hợp gây mất ANTT, trộm cắp, lừa đảo bán hàng đa cấp và nạn tín dụng đen trên địa bàn. Triển khai các tổ dân phòng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định. Tăng cường phối hợp với các xóm, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện cài đặt định danh điện tử, tích hơp tài khoản cá nhân và làm căn cước công dân với những trường hợp còn lại. Ban chỉ huy quân sự triển khai rà soát, thông báo danh sách thanh niên trong độ tuổi NVQS chuẩn bị sơ tuyển NVQS năm 2024; Kiểm tra, rà soát nhân lực sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023      

      Về công tác xây dựng NTM:  Các xóm tiếp tục rà soát các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Đôn đốc 100% số hộ gia đình thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên gia đình, làm tốt công tác phân loại sử lý rác thải tại hộ, mua mới, mua nối thẻ BHYT, thường xuyên duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT từ 95% trở lện. Các xóm vận động nhân dân xây bờ kè qua khu dân cư, tăng cường công tác XH hóa trong xây dựng xóm NTM kiểu mẫu.

      Với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Hải nam quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tháng 8 góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2023, xây dựng xã Hải nam sớm đạt xã NTM kiểu mẫu.

Sau hội nghị Đảng ủy đã tổ chức chia tay đồng chí Mai Văn Mạnh – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã về nghỉ chế độ BHXH do sức khỏe yếu.

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 2 537
  • Tất cả: 231431