image banner
Hội nghị Sơ két công tác XD NTM 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ XD NTM 3 tháng cuối năm; Tổng kết mô hình trình diễn các giống lúa vụ Mùa năm 2023

          Buổi sáng ngày 06/10/2023 UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ XD NTM 3 tháng cuối năm 2023; Tổng kết xây dựng mô hình giống lúa trình diễn vụ Mùa ; tổng kết kỳ trại Thu 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Trần Văn Hiên – Quyền Bí thư Đảng ủy; Đ.c: Lê Văn Vụ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

anh tin bai

 

          Báo cáo kết công tác xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ XD NTM 3 tháng cuối năm 2023 nêu rõ:

Kết quả xây dựng xóm NTM kiểu mẫu

Năm 2022 có 5/9 xóm được công nhận duy trì xóm cơ bản đạt NTM kiểu mẫu năm 2021 (bằng 55,5% số xóm); 4/9 xóm được công nhận xóm NTM kiểu mẫu cấp huyện (bằng 44,5% số xóm).

Trong 9 tháng vừa qua các cơ sở xóm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” huyện Hải Hậu giai đoạn 2018-2023, được ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 và Công văn số 798/UBND-NTM ngày 18/11/2021 của UBND huyện Hải Hậu về điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng xóm (TDP) Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025 của UBND huyện Hải Hậu như: Chỉnh trang cảnh quan, môi trường nơi công cộng; phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; tích cực vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế; duy trì ổn định an ninh trật tự trong khu dân cư; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt 9 tháng đầu năm 2023 các cơ sở xóm tiếp tục huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng kiên cố hóa kênh mương đi qua khu dân cư, đảm bảo khang trang, đồng bộ, kết nối, cụ thể: Xóm 3 đang kiên cố thêm 0,45km sông Cấp 2 (Từ nhà ông Đắc - ông Hiển); xóm 4 kiên cố 0,15km sông Cấp 3 (Từ cống Hà Quang - nhà ông Nhân); xóm 7 kiên cố 0,028 sông Cấp 2 (Từ nhà bà Mây - nhà ông Hân).

Về tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới bởi cùng chung đích đến là phục vụ nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến hết tháng 9/2023 số khẩu đã tham gia mua BHYT là 7.199/9.037 khẩu, đạt tỷ lệ chung toàn xã 79,7%, trong đó: Xóm 1: 1.033/1.359 khẩu, đạt tỷ lệ theo dân số thực tế: 76,0%; Xóm 2: 716/984 khẩu, đạt tỷ lệ 72,8%; Xóm 3: 1.047/1.225 khẩu, đạt tỷ lệ 85,5%; Xóm 4: 571/765 khẩu, đạt tỷ lệ 74,6%; Xóm 5: 880/1.086 khẩu, đạt tỷ lệ 81,0%; Xóm 6: 746/911 khẩu, đạt tỷ lệ 81,9%; Xóm 7: 905/1.060 khẩu, đạt tỷ lệ 85,4%; Xóm 8: 572/702 khẩu, đạt tỷ lệ 81,5%; Xóm 9: 729/945 khẩu, đạt tỷ lệ 77,1%.

Số khẩu chưa mua BHYT là 1.838 khẩu, trong đó: Xóm 1: 326 khẩu, xóm 2: 268 khẩu, xóm 3: 178 khẩu, xóm 4: 194 khẩu, xóm 5: 206 khẩu, xóm 6: 165 khẩu, xóm 7: 155 khẩu, xóm 8: 130 khẩu, xóm 9: 216 khẩu.

Về mô hình xử lý rác thải tại nguồn: Các cơ sở xóm đã tích cực hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phân loại, xử lý rác thải tại nguồn theo 2 phương pháp là đào hố xử lý rác và dùng thùng nhựa để xử lý rác thải hữu cơ giải quyết tại chỗ rác thải sinh hoạt hữu cơ dễ phân hủy của các hộ gia đình; mùn tạo ra từ rác thải hữu cơ có thể sử dụng cho việc cải tạo đất, trồng cây trong vườn, hạn chế tình trạng xả rác bừa bải ra môi trường, lấy lại cảnh quan sạch đẹp cho thôn xóm, giảm thiểu ô nhiễm không khí, hạn chế sự sinh sôi và phát triển của các bệnh truyền nhiễm, giảm tải cho các bãi chôn lấp tập trung.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

1.      Kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, xã Hải Nam tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu và đạt được những kết quả sau:

- Tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng chất nhóm tiêu chí về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã (đoạn từ cầu ông Tiển đến cầu Vân Nam); San nền và cải tạo, nâng cấp đường giao thông xóm 9.

- Quét vôi ve các công trình, sửa chữa xây dựng nhà bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp khu vệ sinh Trường Tiểu học.

- Duy trì 02 tuyến đường hoa “Xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu” do Hội Phụ nữ tự quản và 02 tuyến đường hàng cây thanh niên đã được UBND huyện công nhận.

- Xã có 01 mô hình cấp xóm phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, có trên 90% số hộ của xóm thực hiện; có 1.192 số hộ gia đình tham gia xử lý rác thải tại nguồn.

- Duy trì khu xử lý rác thải tập trung cơ bản đạt tiêu chí thân thiện môi trường.

- Duy trì 5 mô hình xử lý nước thải trong khu dân cư trước khi xả thải ra môi trường.

- Duy trì 20 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, duy trì các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dưỡng dinh, câu lạc bộ dân vũ …

- 09/09 xóm có mô hình camera, lắp đặt tại các vị trí ra vào và khu trung tâm xóm.

- Phát huy hiệu quả mô hình đường điện chiếu sáng riêng biệt: Cơ bản các tuyến đường từ quốc lộ, huyện, xã và xóm được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, theo quy định.

- Có 2 sản phẩm OCOP được công nhận (thịt lợn đông lạnh và thịt lợn mát); đồng thời xây dựng 01 mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi (nhưng hết hạn vào Tháng 11/2023).

- Về giáo dục:

+ Trường Mầm non đã chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.

+ Trường Tiểu học chuẩn bị các điều kiện để phục vụ công tác thẩm định đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.

+ Trường Trung học cơ sở đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Kết quả tự rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu của xã:

(Theo QĐ số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; QĐ số 23/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định).

- Số tiêu chí đạt: 02 tiêu chí, trong đó tiêu chí nổi trội: Giáo dục, An ninh trật tự

- Số tiêu chí chưa đạt: 02 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 2: Thu nhập bình quân đầu người năm 2023; Tiêu chí số 3: Có ít nhất 01 mô hình thôn/xóm thông minh.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Thực hiện đề án xây dựng mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu; song còn một số khó khăn vướng mắc như sau:

- Mặc dù những năm qua công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của xã đã có bước phát triển khá, song nhìn chung Hải Nam vẫn cơ bản còn là xã tương đối thuần nông, thu ngân sách thấp, trong khi xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu cũng cần rất nhiều nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn lực để xây dựng các mô hình kiểu mẫu. Do vậy, việc huy động các nguồn lực thực hiện sẽ khó khăn nhất là việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, như: Đường giao thông, nâng cấp, xây dựng mới trường học để được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn”; kiên cố hóa hệ thống kênh mương, nuôi trồng thủy sản; nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê điều, cầu cống phục vụ phòng chống thiên tai còn rất khó khăn; các xóm chưa chủ động huy động nguồn lực xây dựng NTM còn trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của cấp trên. Phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu không đồng đều giữa các xóm. Không ít cơ sở xóm chưa quyết liệt nên một số tiêu chí không bền vững như môi trường, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, cảnh quan, môi trường, cụ thể.

- Về tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương: Mặc dù tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương tại các cơ sở xóm đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng so với nhu cầu thực tế còn khá thấp như tại: xóm 7, …. Kết quả này cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền tại các các cơ sở xóm chưa thật sự hiệu quả, khả năng vận động, thuyết phục người dân còn hạn chế nên một số nơi người dân vẫn còn biểu hiện tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước dẫn đến thiếu quan tâm, chưa tích cực tham gia đóng góp với tư cách vừa là người thực hiện, vừa là người thụ hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương, các cơ sở xóm cần rà soát lại số lượng những tuyến kênh mương cần được kiên cố hóa, tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ về hiệu quả và mục đích đầu tư của chương trình kiên cố hóa kênh mương theo phương châm "nhân dân thực hiện, nhà nước hỗ trợ", "nhà nước và nhân dân cùng làm" từ đó có những đóng góp tích cực hơn nữa vào công việc này.

- Về bảo hiểm y tế: Tỷ lệ BHYT toàn xã tính đến hết tháng 9/2023 mới đạt tỷ lệ 90,93% dân số, xếp thứ 28/34 xã, thị trấn. Có thể nói, 9 tháng đầu năm 2023, công tác phát triển người tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan còn có một số nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mở rộng người tham gia BHYT ở một số cơ sở xóm chưa thật sự quyết liệt nên hiệu quả chưa cao. Một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên không chủ động tham gia. Mặt khác, hoạt động của ban ngành đoàn thể còn nhiều hạn chế, chưa bám sát địa bàn phụ trách để vận động tuyên truyền.

Để đạt chỉ tiêu về an sinh xã hội nói chung và chỉ tiêu bao phủ BHYT nói riêng của năm 2023, nếu đạt theo kế hoạch ≥ 95,61% vào cuối năm nay, xã cần phát triển thêm 371 thẻ. Vì vậy, các ngành, cơ sở xóm cần quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại nói trên, đồng thời có giải pháp để phát triển số người tham gia BHYT bền vững.

- Về mô hình xử lý rác thải tại nguồn: Việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu là thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, vì vậy, các cơ sở xóm cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình tiếp tục thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp đào hố và thùng xử lý rác thải, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường khu dân cư, giảm tải cho khu xử lý rác thải tập trung của toàn xã. Thực trạng hiện nay phần lớn số hố và thùng xử lý rác thải không sử dụng, hố nông bằng mặt vườn, nhiều lắp đậy không dùng đúng mục đích, nhiều khu vườn, ven đường hoa và máng thoát nước cỏ, rác chưa được thu dọn thường xuyên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới mỹ quan.

Các cơ sở xóm cần phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo để đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu nói chung, tiêu chí thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn nói riêng đảm bảo thường xuyên, liên tục, thực sự hiệu quả, góp phần thiết thực trong xây dựng xóm, xã NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững.

* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

- Về khách quan:

+ Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cùng với biến động của thị trường làm cho sản xuất và đời sống của người dân nông thôn gặp không ít khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân và tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ đấu giá quyền sử dụng đất nhưng những năm gần đây xã chưa thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất nên ngân sách còn gặp nhiều khó khăn

+ Diện tích đất nông nghiệp bình quân trên khẩu nông nghiệp thấp cùng với tâm lý giữ ruộng của nông dân làm cản trở quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa. Sản xuất nông nghiệp thường gặp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường, cùng với năng suất lao động thấp so với công nghiệp, dịch vụ nên chưa hấp dẫn với các nhà đầu tư.

- Về chủ quan:

+ Một số cơ sở xóm chưa thực sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình NTM, huy động nguồn vốn ở các cơ sở xóm vẫn còn nhiều hạn chế, trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của cấp trên gây ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng NTM.

+ Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM ở một số xóm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình xây dựng NTM còn chưa đầy đủ và toàn diện; ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua thời gian tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hải Nam đã tổng kết và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:

1. Phải làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể xây dựng NTM, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng NTM. Coi đó là việc làm phải được triển khai thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng.

2. Sự vào cuộc tập trung, có kế hoạch của cấp ủy, các ban ngành đoàn thể thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới một cách cụ thể, phân công đoàn thể trực tiếp thực hiện.

3. Thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng. Từ đó mỗi gia đình tự lo chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, ao vườn, công trình vệ sinh…tự nguyện đóng góp xây dựng NTM, chuyển đổi về tư tưởng nhận thức trong tạo thói quen thực hiện các tiêu chí về nhà ở và khuôn viên gia đình và tiêu chí về môi trường trong toàn dân.

4. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trước hết phải ưu tiên đầu tư làm trước các công trình phục vụ phát triển kinh tế.

5. Kế thừa tối đa các công trình đã có, kết hợp với bổ sung nâng cấp, xây dựng mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Làm tốt công tác xã hội hóa để có nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

6. Tổ chức sơ, tổng kết NTM; có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực cho các phong trào thi đua xây dựng NTM. Thường xuyên biểu dương khen thưởng kịp thời những xóm, cá nhân, những hộ gia đình có nhiều đóng góp và thành tích trong xây dựng NTM.

 

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2023

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã. Nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Mục đích, yêu cầu.

1.      Mục đích

Cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án của Trung ương, tỉnh và huyện; xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023 của xã (trừ tiêu chí nước sạch).

2. Yêu cầu

- Nhiệm vụ xây dựng NTM của xã phải bám sát yêu cầu, các Quyết đinh, hướng dẫn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch xây dựng NTM của huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; đạt các mục tiêu của Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi.

- Nâng chất toàn diện các tiêu chí NTM nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu cấp xóm, cấp xã theo quy định, trong đó tập trung vào các tiêu chí về hạ tầng, cảnh quan, môi trường, văn hóa và sản xuất; gắn với xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu từ cấp xóm lên cấp xã, đảm bảo NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” để phát triển bền vững”.

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy động tổng hợp các nguồn lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

III. Chỉ tiêu cụ thể.

Hết năm 2023:

- Có100% số đơn vị cấp xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Có mô hình kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực Văn Hóa. Các xóm có mô hình: Xóm văn hóa kiểu mẫu, xóm thông minh.

- Xã Hải Nam cơ bản đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (trừ tiêu chí nước sạch tập trung). Tiêu chí để xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khi:

+ Đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao (Theo QĐ số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định.

+ Đạt 4/4 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (Theo QĐ số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; QĐ số 23/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định).

+ Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn

+ Có tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã trên 90%.

+ Xã không phức tạp về ANTT theo quy định của Bộ Công an.

IV. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

1. Xây dựng NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định

1.1. Nhiệm vụ của các xóm:

- Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Căn cứ Bộ tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu được UBND huyện ban hành tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/3/2019 và Công văn số 798/UBND-NTM ngày 18/11/2021 của UBND huyện về điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; bảng điểm để đánh giá, thẩm định tiêu chí số 7 “Nhà ở, khuôn viên gia đình” và tiêu chí số 8 “Cảnh quan, môi trường” đối với các xóm NTM kiểu mẫu; Bộ tiêu chí xây dựng mô hình xóm, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu huyện Hải Hậu đến năm 2025, ban hành kèm theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện, các xóm cần tập trung rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu theo tháng, theo quý. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xóm, tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ.

- Tích cực vận động người dân trong xóm và con em xa quê, công tác trên mọi miền đất nước ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng của xóm.

- Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng NTM ở cơ sở như: Đường giao thông, kiên cố kênh mương, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao xóm....

- Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để thống nhất cao trong huy động các nguồn lực đầu tư, sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng NTM của xóm.

VI. Cơ chế hỗ trợ, khen thưởng:

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Hải Nam về Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Hỗ trợ xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện bằng các công trình.

+ Xóm loại 1: 10 triệu đồng

+ Xóm loại 2: 7 triệu đồng

- Hỗ trợ xóm duy trì đạt NTM kiểu mẫu cấp huyện.

+ Xóm loại 1: 5 triệu đồng

+ Xóm loại 2: 3 triệu đồng

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ xây dựng NTM 3 tháng cuối năm 2023, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các xóm triển khai thực hiện./.

 

Báo cáo tổng kết mô hình trình diễn các giống lúa vụ Mùa năm 2023 nhấn mạnh:

 

- Diện tích mô hình gieo cấy: 166,0 mẫu (giảm 8,2 mẫu so với mô hình vụ Xuân 2023).

- Năng suất: + Giống lúa Đài Thơm 8 đạt: 210 - 220kg/sào.

+ Giống lúa Hạt Ngọc 9 đạt: 220 - 230kg/sào.

Giống lúa trình diễn: Hạt Ngọc 9 (HN9)

- Quy mô trình diễn 82,7 mẫu, đạt tỷ lệ: 49,8% so với tổng diện tích mô hình trình diễn, trong đó:

+ Tại xóm 3 (xứ đồng Nam thôn phú, Tư điền) quy mô: 13,0 mẫu.

+ Tại xóm 5 (xứ đồng Thổ kính, Giáp nước) quy mô: 11,2 mẫu.

+ Tại xóm 7 (xứ đồng Đông biên, Bắc năm thửa, Năm thửa, Thổ đậu, Thần quang) quy mô: 41,2 mẫu.

+ Tại xóm 9 (xứ đồng Tám thửa, cánh trũng, thổ quy) quy mô: 17,3 mẫu.

Giống lúa trình diễn: Đài Thơm 8 (ĐT8)

- Quy mô trình diễn 83,3 mẫu, đạt tỷ lệ: 50,2% so với tổng diện tích mô hình trình diễn, trong đó:

+ Tại xóm 2 (xứ đồng Vụ Đông) quy mô: 13,85 mẫu

+ Tại xóm 8 (xứ đồng Tư điền, Trước đền, Thần quang) quy mô: 19,85 mẫu.

+ Tại xóm 9 (xứ đồng Bản hạ, Thần quang, von) quy mô: 49,6 mẫu.

b. Về cơ chế hỗ trợ.

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-NN ngày 12/7/2021 của Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện Hải Hậu về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa.

Vụ Mùa 2023 UBND xã đã tổ chức hỗ trợ 50% giống lúa Đài Thơm 8 và Hạt Ngọc 9 để nhân dân xây dựng mô hình là: 1.242kg; cụ thể: Xóm 2: 103,0kg; xóm 3: 97,0kg; xóm 5: 84,0kg; xóm 7: 309,0kg; xóm 8: 148,0kg và xóm 9: 501,0kg.

c. Kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh:

- Về thời vụ: UBND, Ban nông nghiệp xã đã tập trung và chỉ đạo tổ chức cho các hộ nông dân gieo cấy theo lịch thời vụ theo chỉ đạo của huyện.

+ Mạ nền: Gieo tập trung từ ngày 28 - 30/6, cấy từ ngày 05/7.

+ Gieo sạ: Từ ngày 01 - 02/7

d. Công tác Bảo vệ thực vật

Là vụ có các đối tượng dịch hại diễn biến phức tạp, nhất là rầy nâu cuối vụ. UBND xã, Ban nông nghiệp đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo cho từng trà lúa, từ đó đã hạn chế việc phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ảnh hưởng tới môi trường. Trong đó phát động đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa với 100% diện tích, thời gian từ ngày 22/8 - 24/8/2023; Phun phòng trừ bổ sung sâu cuốn lá nhỏ kép lần 2 cho những diện tích lúa có mật độ sâu trên 20 con/m2, thời gian từ ngày 29 - 30/8.

IV. NỘI DUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ.

Ngay từ đầu vụ Mùa, UBND xã đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, Ban Nông nghiệp, hộ nông dân tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh rất quyết liệt, nhìn chung vụ Mùa 2023 đảm bảo an toàn về sâu bệnh, nhưng do cuối vụ mưa lớn dài ngày dẫn đến lúa đổ nên công tác phun phòng trừ rầy cuối vụ không thực hiện đúng lịch dẫn đến một số mảnh bị cháy rầy theo chòm khóm làm ảnh hưởng đến năng suất của dàn lúa.

1. Giống lúa trình diễn: Hạt Ngọc 9 (HN9).

1.1. Nguồn gốc và đặc điểm:

Giống lúa thuần Hạt Ngọc 9 được PGS.TS Trần Văn Quang và Phòng kỹ thuật nông nghiệp, Viện nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lai tạo, chọn lọc và làm thuần từ năm 2016. Giống Hạt Ngọc 9 được đánh giá là giống lúa thuần thuộc nhóm giống chất lượng cao, gạo dẻo, có mùi thơm.

Giống lúa Hạt Ngọc 9 có khả năng sinh trưởng tốt, cây cao trung bình 105 - 110cm, đẻ nhánh khá, thân cứng, lá xanh vàng, bản lá hẹp, lá đòng lòng mo, bông dài, thích ứng rộng, có thể gieo cấy trên nhiều chân đất khác nhau.

- Giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày:

+ Trong đó vụ Xuân: Tại các tỉnh miền núi Phía Bắc và đồng bằng sông Hồng khoảng 120 - 130 ngày; tại Bắc Trung bộ khoảng 120 - 125 ngày.

+ Trong vụ Mùa tại các tỉnh miền núi Phía Bắc và đồng bằng sông Hồng khoảng 105 - 110 ngày; tại Bắc Trung Bộ khoảng 100 - 105 ngày. Năng suất có thể đạt 60 - 80 tạ/ha trong vụ Xuân; 55 - 70 tạ/ha trong vụ Mùa

- Giống Hạt Ngọc 9 có hạt gạo dài khoảng 7,2mm, gạo trong, cơm trắng, mềm, thơm đậm, ngon.

1.2. Các yếu tố cấu thành năng suất:

Sau khi đi thực tế tại mô hình cấy giống lúa chất lượng cao Hạt Ngọc 9 trên địa bàn xã, kết quả cho thấy: Giống Hạt Ngọc 9 sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh tốt, chiều cao cây trung bình đạt 108 cm, thời gian sinh trưởng là 125 ngày. Giống Hạt Ngọc 9 có khả năng kháng bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn và rầy nâu tốt. Giống Hạt Ngọc 9 có chất lượng gạo ngon, dẻo, thơm. Năng suất khảo nghiệm thực tế giống Hạt Ngọc 9 vụ Mùa 2023 đạt khoảng 180 hạt/bông, dàn lúa đẹp, đồng đều, tỷ lệ hạt nép rất ít, thực thu bình quân ước đạt khoảng từ 220 - 230kg/sào.

2. Giống lúa trình diễn: Đài Thơm 8 (ĐT8).

2.1. Nguồn gốc và đặc điểm:

- Đài Thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng, năng suất cao do Công ty Cổ phần tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam chọn tạo.

- Đài Thơm 8 có chiều cao cây từ 95 - 100cm, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, độ thuần ruộng cao, trỗ thoát cổ bông tốt. Bộ lá đứng, xanh, bông to, hạt to dài, màu vàng sáng, hạt gạo dài khoảng 6-7mm. Chất lượng hạt gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, vị đậm và thơm nhẹ. ĐT8 thích ứng khá tốt, đáp ứng về mặt năng suất cũng như khả năng kháng bệnh.

2.2. Về chỉ tiêu sinh trưởng và khả năng chống chịu sâu bệnh:

Qua theo dõi giống lúa Đài Thơm 8 vụ Xuân cho thấy:

- Đặc điểm sinh trưởng, phát triển: ĐT8 là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 125 - 130 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian sinh trưởng rút ngắn 5-7 ngày), cho năng suất và khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên tốt.

- Chống chịu sâu bệnh: Giống lúa ĐT8 có khả năng kháng bệnh ở mức khá với rầy nâu và tốt với bệnh đạo ôn. Ngoài ra còn có khả năng chống bệnh bạc lá và chống chịu tốt trước điều kiện ngoại cảnh nên cây luôn phát triển khoẻ mạnh, thân cứng chống đổ tốt.

2.3. Các yếu tố cấu thành năng suất:

- Điều kiện thời tiết, thủy văn trong vụ Mùa 2023 khá thuận lợi do không bị ảnh hưởng mưa nhiều nên qua kiểm tra thực tế giống lúa Đài Thơm 8 tại các cánh đồng trên địa bàn xã đạt khoảng 170 hạt/bông, hạt mẩy, hầu như không có tỷ lệ nép. Năng suất lúa trung bình vụ Mùa 2023 ước đạt từ 210 - 220kg/sào.

V. NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP TRONG SẢN XUẤT MÔ HÌNH VỤ MÙA 2023.

1. Tồn tại:

Có một vài hộ dân tham gia mô hình sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao giống lúa Hạt Ngọc 9 và Đài Thơm 8 vụ Mùa năm 2023 thực hiện một số yếu tố kỹ thuật chưa đúng, chưa kịp thời đã làm giảm năng suất lúa đáng kể.

Một số xóm chưa thực hiện đúng quy trình thâm canh lúa, gieo sạ vãi tràn lan; tình trạng lạm dung phân đạm, bón phân chưa cân đối, dẫn đến lúa bị cháy ngay từ đầu vụ.

2. Giải pháp:

Gieo sạ giống lúa Hạt Ngọc 9 và Đài Thơm 8 các hộ dân phải thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật (Đặc biệt chú ý phòng bệnh đạo ôn ở giai đoạn lúa kết thúc đẻ nhánh và giai đoạn lúa trổ - trước và sau trổ).

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Mô hình sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao giống Hạt Ngọc 9 và Đài Thơm 8 vụ Mùa năm 2023 tại xã Hải Nam đã thành công, năng suất trung bình ước đạt 60 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 65 tạ/ha.

Các giống lúa Hạt Ngọc 9 và Đài Thơm 8 không chỉ là một trong những giống lúa thuộc dòng chất lượng gạo ngon mà sức chống chịu đạo ôn và vi khuẩn khá tốt trong mùa mưa, thích nghi với đất đai khí hậu địa phương. Chất lượng cơm mềm dẻo, ngon, có mùi thơm, vị đậm, ăn nguội vẫn mềm dẻo. Qua theo dõi thực tế cũng đã chứng minh được những đặc tính ưu việt, có khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như năng suất nên được thị trường dễ tiếp nhận.

2. Kiến nghị:

Đưa các giống lúa mới vào cơ cấu giống để trồng tại xã Hải Nam, thay thế cho các giống lúa khác hiện đang bị thoái hóa vì đây là giống lúa có năng suất, chất lượng cao, giống cứng cây, có khả năng chống đổ tốt.

Đối với những hộ có điều kiện đầu tư thâm canh cần tuyên truyền mở rộng diện tích mô hình giống lúa mới những vụ tiếp theo, vì đây là những giống lúa có chất lượng gạo ngon, dẻo, có vị đậm dinh dưỡng tương đối cao so với các loại gạo khác.

Các ban ngành đoàn thể, cơ sở xóm thường xuyên đưa tin để người nông dân nắm bắt và học tập làm theo. UBND, Ban nông nghiệp xã tổ chức các buổi tập huấn về kỹ thuật gieo cấy lúa để người nông dân học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm sản xuất. 

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân tiếp cận dễ dàng với đồng vốn để họ mở rộng thâm canh, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 230
  • Trong tuần: 2 514
  • Tất cả: 231408