image banner
Hội nghị tổng kết mô hình trình diễn giống lúa mới vụ Xuân; nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa năm 2023

Buổi sáng ngày 30/5/2023 UBND, Ban Nông nghiệp xã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trình diễn giống lúa mới, vụ Xuân; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đ.c Trần Văn Hiên – Phó Bí thư TT Đảng ủy; Đ.c Lê Văn Vụ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đ.c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, Công an, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, trưởng BCTMT và thành viên Ban Nông nghiệp.

anh tin bai

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất mô hình vụ xuân 2023 nêu rõ: Việc nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân, đồng thời thiết lập các mô hình trình diễn nhằm giới thiệu kỹ thuật thâm canh phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương là hết sức quan trọng. Xuất phát từ những vấn đề đó vụ Xuân năm 2023, UBND, Ban Nông Nghiệp xã đã xây dựng và triển khai làm mô hình trình diễn giống lúa Tiền Hải 1 tại xóm 2, xóm 5, xóm 7; giống lúa Đài Thơm 8 tại xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 8, xóm 9 xã Hải Nam. Mô hình đưa vào khảo nghiệm nhằm xác định khả năng của giống lúa, nâng cao hiệu quả sản xuất trên cơ sở tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, từ đó tổ chức cho người dân tham quan học tập, nhân rộng mô hình, thay thế dần các giống lúa có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu thấp hơn.

anh tin bai

 Kết quả: Diện tích mô hình gieo cấy: 1.742,3 sào (62,74ha); giảm 126,2 sào so với vụ Mùa 2022.  Năng suất: + Giống lúa Đài Thơm 8: 63,71 tạ/ha (230kg/sào); trung bình 180 hạt/bông (tăng 10,08 tạ/ha so với vụ Mùa 2022). Giống lúa Tiền Hải 1: 61,09 tạ/ha (220kg/sào); trung bình 170 hạt/bông.

Giống lúa trình diễn: Tiền Hải 1: Quy mô trình diễn 542,7 sào: xóm 2 =135,2 sào;  xóm 5 = 66,0 sào; xóm 7 = 341,5 sào.

Giống lúa trình diễn: Đài Thơm 8: 1.199,6 sào, đạt tỷ lệ: 14,95% so với tổng diện tích gieo cấy, trong đó: xóm 3 = 180,0 sào; xóm 5 = 60,0 sào. xóm 8 = 121,0 sào. xóm 9 = 712,2 sào.

 Về cơ chế hỗ trợ: Vụ Xuân 2023 UBND xã đã tổ chức hỗ trợ 50% giống lúa Đài Thơm 8 và Tiền Hải 1 để nhân dân xây dựng mô hình là: 1.306,7kg; cụ thể: Xóm 2: 101,5kg; xóm 3: 135,0kg; xóm 4: 95,0kg; xóm 5: 94,5kg; xóm 7: 256,0kg; xóm 8: 90,5kg và xóm 9: 534,2kg. Hỗ trợ 50% Kaly với tổng 1.742,0kg gồm: Xóm 2: 135kg; xóm 3: 180,0kg; xóm 4: 126,5kg; xóm 5: 126,0kg; xóm 7: 341,5kg; xóm 8: 121,0kg và xóm 9: 712,0kg. Ngay từ đầu vụ Xuân, UBND xã đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, Ban Nông nghiệp, hộ nông dân tập trung phòng trừ các đối tượng sâu bệnh rất quyết liệt, nhìn chung vụ Xuân 2023 đảm bảo an toàn về sâu bệnh.

anh tin bai

Phương thức sản xuất vụ Mùa năm 2023:

“Bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM để chủ động định hướng sản xuất hàng hóa trong vụ Mùa 2023; tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật thâm canh, đảm bảo hệ số an toàn cao cho sản xuất; đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao; phát triển nhanh các mô hình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tổ chức tốt sản xuất vụ Mùa đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với việc phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, gắn với cơ giới hóa và phát triển sản phẩm OCOP. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Mùa trong khung thời vụ tốt nhất (trước 15/7) đạt năng suất, sản lượng, chất lượng cao; đảm bảo an toàn dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và ứng phó hiệu quả với thiên tai

anh tin bai

- Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung: Yêu cầu có diện tích từ 10ha trở lên, hệ thống cấp nước, tiêu nước riêng biệt. Vùng chăn nuôi tập trung hoặc vùng trang trại tổng hợp có diện tích từ 7ha trở lên. Vùng sản xuất lúa chất lượng cao: yêu cầu cánh đồng lớn có diện tích 30ha trở lên, liền thửa gọn vùng.

Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu giống cây trồng theo hướng chất lượng, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu: Sử dụng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt để thay thế dần các giống năng suất, chất lượng kém. Tập trung sử dụng các giống có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chất lượng chế biến và xuất khẩu.Thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm - càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu giống, phương thức gieo cấy và thời vụ gieo cấy lúa Mùa nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bệnh bạc lá, bệnh lùn sọc đen và lúa cỏ. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa xong trước 15/7.

Cơ cấu giống: Tập trung sử dụng giống lúa thuần Đài Thơm 8 và Hương Cốm 4, là các giống ngắn ngày, chất lượng cao, được thị trường nội địa ưa chuộng. Mở rộng diện tích các giống mới có chất lượng cao và có khả năng phát triển thành sản phẩm OCOP đặc trưng; hạn chế sử dụng giống lúa Bắc thơm số 7: Lúa lai: 10% diện tích, cấy trên các chân ruộng trũng, ruộng nhiễm chua, phèn, mặn và những diện tích có nguy cơ bị ngập úng. Lúa thuần: 75% diện tích. Lựa chọn sử dụng các giống chịu úng, ít nhiễm rầy, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá và có chất lượng cao như giống Đài thơm 8, Dự hương 8, VNR20, Nếp 97…, chỉ cơ cấu giống BT7 tại các chân ruộng cao và phải tuân thủ nghiêm quy trình thâm canh do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn. Lúa đặc sản: 15% diện tích. Sản xuất theo vùng quy hoạch tập trung với các giống đặc sản truyền thống.

Thời vụ gieo cấy: Mạ nền: Gieo tập trung từ ngày 28 - 30/6, tuổi mạ 8-10 ngày, cấy từ ngày 05/7. Gieo sạ: T ngày 01 - 02/7, gieo bằng công cụ sạ hàng, khuyến cáo không nên gieo vãi (chỉ gieo sạ ở những vùng tập trung, chủ động nước, nông dân có kinh nghiệm và chỉ đạo chặt chẽ). Tám, nếp đặc sản: Gieo mạ dược từ ngày 15 - 17/6, tuổi mạ 30 - 35 ngày, cấy từ ngày 15/7; gieo mạ dầy xúc từ ngày 23 - 24/6, tuổi mạ 20 - 22 ngày; cấy từ ngày 13/7. Mạ dự phòng: Mỗi hộ nông dân bố trí tăng 5 - 10% diện tích mạ gieo để dự phòng. Ngoài ra cần có phương án dự phòng giống ngắn ngày để gieo bổ sung trong trường hợp có ngập úng đầu vụ.

anh tin bai

 

anh tin bai

Mô hình sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao giống Tiền Hải 1 và Đài Thơm 8 vụ Xuân năm 2023 tại xã Hải Nam đã thành công, năng suất trung bình ước đạt 62,4 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70 tạ/ha. Các giống lúa Đài Thơm 8 và Tiền Hải 1 không chỉ là một trong những giống lúa thuộc dòng chất lượng gạo ngon mà sức chống chịu đạo ôn và vi khuẩn khá tốt trong mùa mưa, thích nghi với đất đai khí hậu địa phương. Chất lượng cơm mềm dẻo, ngon, có mùi thơm, vị đậm, ăn nguội vẫn mềm dẻo. Qua theo dõi thực tế cũng đã chứng minh được những đặc tính ưu việt, có khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như năng suất nên được thị trường dễ tiếp nhận. Đưa các giống lúa mới vào cơ cấu giống để trồng tại xã Hải Nam, thay thế cho các giống lúa khác hiện đang bị thoái hóa vì đây là giống lúa có năng suất, chất lượng cao, giống cứng cây, có khả năng chống đổ tốt. Đối với những hộ có điều kiện đầu tư thâm canh cần tuyên truyền mở rộng diện tích mô hình giống lúa mới những vụ tiếp theo, vì đây là những giống lúa có chất lượng gạo ngon, dẻo, có vị đậm dinh dưỡng tương đối cao so với các loại gạo khác. Các ban ngành đoàn thể, cơ sở xóm thường xuyên đưa tin để người nông dân nắm bắt và học tập làm theo. UBND, Ban nông nghiệp xã tổ chức các buổi tập huấn về kỹ thuật gieo cấy lúa để người nông dân học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm sản xuất. 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 2 440
  • Tất cả: 213057