image banner
Bài tuyên truyền Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số: 07/TT-MT
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Bài tuyên truyền Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Hình thức văn bản Tuyên truyền
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBMTTQ
Người ký duyệt Đ/c Vũ Thị Liên - Chủ tịch UBMTTQ xã
Tài liệu đính kèm Bai-tuyen-truyen-Toan-dan-chung-suc-nang-cao-chat-luong-xa-Nong-thon-moi-nang-cao-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-xay-dung-xa-Nong-thon-moi-kieu-mau-nam-2023.pdf

    Cơ quan chủ quản: Xã Hải Nam
    Địa chỉ: UBND xã Hải Nam
    Điện thoại:  
    Email: xahainam.hhu@namdinh.gov.vn
    Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã

    Thiết kế web: VNTP Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang